Véhicules Citroën

Citroën C1

C1 1.2 VTi 82

C1 1.2 VTi 82 vehicle picture

 • Ref : DX014
 • 2015/10
 • 2,990 €
 • 29,589 km

C1 1.2 VTI 82

C1 1.2 VTI 82 vehicle picture

 • Ref : ED191
 • 2016/06
 • 4,800 €
 • 9,422 km

C1 1.2 VTi 82

C1 1.2 VTi 82 vehicle picture

 • Ref : EQ863
 • 2017/09
 • 1,790 €
 • 5,307 km

Citroën C3

C3 1.4 HDI 70

C3 1.4 HDI 70 vehicle picture

 • Ref : DE877
 • 2009/03
 • 1,590 €
 • 147,693 km

C3 1.1 60

C3 1.1 60 vehicle picture

 • Ref : AG739
 • 2009/12
 • 1,790 €
 • 62,171 km

C3 1.4 HDI 68

C3 1.4 HDI 68 vehicle picture

 • Ref : AM990
 • 2010/02
 • 1,990 €
 • 76,719 km

C3 1.4 HDI 68

C3 1.4 HDI 68 vehicle picture

 • Ref : BP138
 • 2011/06
 • 2,900 €
 • 179,147 km

C3 1.6e HDI 90

C3 1.6e HDI 90 vehicle picture

 • Ref : CL200
 • 2012/10
 • 2,600 €
 • 132,668 km

C3 1.4 HDI 68 CTTE

C3 1.4 HDI 68 CTTE vehicle picture

 • Ref : DD288
 • 2014/02
 • 2,090 €
 • 173,115 km

C3 1.6 HDI 100 CTTE

C3 1.6 HDI 100 CTTE vehicle picture

 • Ref : EG501
 • 2016/11
 • 3,090 €
 • 21,725 km

C3 1.6 HDI 100 CTTE

C3 1.6 HDI 100 CTTE vehicle picture

 • Ref : EJ459
 • 2017/01
 • 2,390 €
 • 42,909 km

C3 1.2i 83

C3 1.2i 83 vehicle picture

 • Ref : FB558
 • 2018/11
 • 7,800 €
 • 4,225 km

Citroën C3 Picasso

C3 Picasso 1.6 HDI 92

C3 Picasso 1.6 HDI 92 vehicle picture

 • Ref : BG815
 • 2011/01
 • 2,190 €
 • 215,442 km

C3 Picasso 1.6 HDI 114

C3 Picasso 1.6 HDI 114 vehicle picture

 • Ref : CX476
 • 2013/08
 • 2,400 €
 • 101,995 km

Citroën C4

C4 2.0 HDI 140

C4 2.0 HDI 140 vehicle picture

 • Ref : AA241
 • 2009/05
 • 2,400 €
 • 156,418 km

C4 1.6 HDI 110

C4 1.6 HDI 110 vehicle picture

 • Ref : BD859
 • 2009/06
 • 1,800 €
 • 180,805 km

C4 1.6 HDI 90

C4 1.6 HDI 90 vehicle picture

 • Ref : CQ717
 • 2013/01
 • 9,490 €
 • 40,000 km

C4 1.6 HDI 115

C4 1.6 HDI 115 vehicle picture

 • Ref : DC217
 • 2013/03
 • 2,090 €
 • 80,995 km

C4 1.6 HDI 115

C4 1.6 HDI 115 vehicle picture

 • Ref : DD643
 • 2014/02
 • 4,190 €
 • 93,204 km

C4 1.6 HDI 92

C4 1.6 HDI 92 vehicle picture

 • Ref : DF899
 • 2014/05
 • 3,600 €
 • 242,243 km

C4 Cactus 1.2 VTI 110

C4 Cactus 1.2 VTI 110 vehicle picture

 • Ref : EE233
 • 2016/08
 • 3,990 €
 • 8,992 km

C4 1.2 Thp 130

C4 1.2 Thp 130 vehicle picture

 • Ref : ER366
 • 2017/10
 • 5,290 €
 • 10,805 km

C4 Cactus 1.6 bluehdi 100

C4 Cactus 1.6 bluehdi 100 vehicle picture

 • Ref : ES569
 • 2017/11
 • 13,900 €
 • 20,605 km

Citroën C4 Picasso

C4 Picasso 1.6 HDI 110

C4 Picasso 1.6 HDI 110 vehicle picture

 • Ref : CN669
 • 2007/11
 • 2,200 €
 • 191,427 km

C4 Picasso 1.6 blueHDI 120

C4 Picasso 1.6 blueHDI 120 vehicle picture

 • Ref : DQ752
 • 2015/04
 • 5,490 €
 • 58,543 km

C4 Picasso 1.6 HDI 120

C4 Picasso 1.6 HDI 120 vehicle picture

 • Ref : EF509
 • 2016/09
 • 4,600 €
 • 54,840 km

C4 Picasso 1.6 HDI 120

C4 Picasso 1.6 HDI 120 vehicle picture

 • Ref : EL663
 • 2017/03
 • 3,590 €
 • 2,500 km

C4 Picasso 1.2 Thp 130

C4 Picasso 1.2 Thp 130 vehicle picture

 • Ref : EL735
 • 2017/04
 • 5,090 €
 • 18,639 km

Citroën C5

C5 2.0 HDI 140

C5 2.0 HDI 140 vehicle picture

 • Ref : AB429
 • 2009/06
 • 2,600 €
 • 262,931 km

Citroën C-ELYSEE

C-ELYSEE 1.6 HDI 92

C-ELYSEE 1.6 HDI 92 vehicle picture

 • Ref : DP950
 • 2015/03
 • 3,900 €
 • 175,034 km

Citroën DS3

DS3 1.6 THP 156

DS3 1.6 THP 156 vehicle picture

 • Ref : CY412
 • 2013/09
 • 3,390 €
 • 73,033 km

DS3 1.6 HDI 120

DS3 1.6 HDI 120 vehicle picture

 • Ref : DP1
 • 2014/07
 • 2,600 €
 • 53,000 km

DS3 1.2 VTI 110

DS3 1.2 VTI 110 vehicle picture

 • Ref : EX929
 • 2018/04
 • 6,900 €
 • 9,834 km

Citroën DS5

DS5 2.0 HDI 163

DS5 2.0 HDI 163 vehicle picture

 • Ref : DA397
 • 2013/11
 • 8,900 €
 • 103,335 km

DS5 2.0 HDI 150

DS5 2.0 HDI 150 vehicle picture

 • Ref : DV461
 • 2015/08
 • 8,290 €
 • 47,677 km

Citroën DS 4

DS 4 2.0 HDI 150

DS 4 2.0 HDI 150 vehicle picture

 • Ref : CN165
 • 2012/12
 • 4,490 €
 • 107,803 km

DS 4 1.2i T 130

DS 4 1.2i T 130 vehicle picture

 • Ref : EG770
 • 2016/07
 • 2,490 €
 • 1,851 km

Citroën Berlingo

Berlingo 1.6 HDI 75

Berlingo 1.6 HDI 75 vehicle picture

 • Ref : DE694
 • 2008/12
 • 1,900 €
 • 100,362 km

Berlingo 1.6 HDI 92

Berlingo 1.6 HDI 92 vehicle picture

 • Ref : CQ992
 • 2013/02
 • 3,200 €
 • 76,743 km

Berlingo 1.6 blueHDI 100

Berlingo 1.6 blueHDI 100 vehicle picture

 • Ref : ER836
 • 2017/10
 • 3,600 €
 • 25,813 km

Citroën Jumper

Jumper 2.2 HDI 120

Jumper 2.2 HDI 120 vehicle picture

 • Ref : AC512
 • 2009/07
 • 2,390 €
 • 160,000 km

Jumper 2.2 HDI 130

Jumper 2.2 HDI 130 vehicle picture

 • Ref : EB83
 • 2016/04
 • 7,490 €
 • 70,177 km

Jumper 2.0 bluehdi 130

Jumper 2.0 bluehdi 130 vehicle picture

 • Ref : EG689
 • 2016/11
 • 6,290 €
 • 60,000 km

Jumper 2.0 HDI 130 Fap

Jumper 2.0 HDI 130 Fap vehicle picture

 • Ref : EW537
 • 2018/04
 • 4,600 €
 • 32,625 km

Citroën Jumpy

Jumpy 1.6 HDI 90

Jumpy 1.6 HDI 90 vehicle picture

 • Ref : AX895
 • 2010/07
 • 3,200 €
 • 70,978 km

Jumpy 2.0 HDI 128

Jumpy 2.0 HDI 128 vehicle picture

 • Ref : CL513
 • 2012/10
 • 4,290 €
 • 120,000 km